WoW Forum Enter

WoW professions guide

Hitta ett yrke i World of Warcraft

Att välja yrke

I World of Warcraft kan du förutom att välja ras och klass även välja vilka yrken, profession, som din karaktär ska ha. Du kan välja två primära yrken och två sekundära yrken som tillsammans kan ge dig extra krafter eller rikedomar i spelet. Saker som du tillverkat själv kan du välja att använda själv, ge bort eller sälja på AH för att på så sätt bygga upp din förmögenhet.

Primära yrken: Alchemy, Blacksmithing, Enchanting, Herbalism, Jewelcrafting, Leatherworking, Mining, Skinning, Tailoring.

Sekundära yrken: Fishing, First Aid och Cooking.

För att skaffa dig ett yrke måste du alltid börja med att gå till en Trainer som lär ut yrket. De flesta yrken kräver också att du köper någon sort tillbehör som behövs för att komma igång. Försäljarna av dessa tillbehör, Suppliers, finns oftast i anslutning till tränaren. Allt eftersom att din skicklighet inom yrket växer så kommer du att behöva skaffa fram fler "ingredienser" som behövs för att tillverka olika saker. Det finns dock yrken som enbart går ut på att samla råvaror som exempelvis mining, skinning och herbalism där du aldrig kommer att tänka på annat än att samla in råvarorna för att sedan sälja dem på AH, ge bort eller använda i något av dina andra yrken.

Du finner mer information om yrkena via länkarna ovan eller i vänstra menyn.

- WoW Yrken -