WoW classes guide

Fakta om alla klasser i World of Warcraft

Att välja klass

Inget spelar in så stort på om du kommer att trivas med spelet som när du gör ditt val av klass. Det finns nio olika klasser: Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock och Warrior. Klasserna har många olika specialitéer som att göra skada (ex. mage, warlock, rogue, warrior) tåla skada (ex. paladin, warrior) ge andra spelare support (ex. priest, druider). Många av klasserna är även rena blandklasser, hybridklasser och är bra på lite allt möjligt. Hur en viss klass ska kategoriseras kan egentligen inte helt bestämmas förrän du valt talents till din karaktär. Som exempel på detta kan nämnas priests vars uppgift man främst förknippar dem med är att hela andra spelare men som å andra sidan kan göra betydande skada och använda sina mörka krafter för att ge en grupp extra styrka om han väljer att fokusera på talents inom Shadow istället för Holy eller Discipline.

De olika klasserna kan också delas upp som meelee-klasser, dvs klasser som utdelar fysisk skada på nära håll, eller klasser som förlitar sig på sina magiska förmågor, samt klasser som är ranged och kan orsaka skada på långt avstånd. World of Warcraft erbjuder många möjligheter och chansen att du hittar något som faller dig i smaken är tämligen stor. Många klasser tillhör flera olika kategorier och igen: Det beror helt på hur du väljer att bygga upp din karaktär med tillhörande talents.

Men iallafall, här kommer en icke-perfekt lista:

  • Melee Classes - Warrior, Rogue
  • Ranged Classes - Hunter, Mage, Warlock
  • Support Classes / Hybridklasser - Paladin, Priest, Druid Shaman

Du läser mer om de olika klasserna i vänstra menyn.

- WoW Raser -