WoW Forum Enter

Warrior

Warriors: Information - Egenskaper - Färdigheter

Warriors fakta

Warriors, krigare, kan vara rasande berserkers eller Tanks som är kapabla att stå emot våldsamma attacker medan de skyddar sina allierade från att skadas. De har en bred arsenal av attacker som gör allt från att försämra fiendens stridsförmåga till att utdela stor skada och förbättra sina kamraters moral med stridsrop. Warriors är duktiga på att kämpa mot flera motståndare på en och samma gång och får Rage för varje slag som utdelas eller tas emot vilket förstärker deras attacker. Krigare är en anpassningsbar klass med flera spelstilar att välja bland.

Warriors kan vara en defensiv skyddad tank, en skadeutdelande kraftstation eller en blandning av båda. Deras främsta förmågor är naturligtvis anpassade till närstrid och krigarens specialitet är att dra till sig fiendens uppmärksamhet medan den tas ned med svärd, trollformler och skjutvapen.

Artiklar om Warrior:

Tank vs tankadin - En jämförelse mellan Warrior och Paladin i rollen som tank i en grupp.

- Classes: Warriors -