WoW Forum Enter

Tauren

Taurens och deras egenskaper i World of Warcraft

Taurens fakta

Taurens är kollosala och bestialiska kreatur som lever i det gräsiga, öppna och karga landskapet i Kalimdor. De lever för att tjäna naturen och för att upprätthålla balansen mellan det vilda levande på land och elementens ande. Trots deras enorma storlek och djuriska styrka så har de anmärkningsvärt fridfulla taurerna en lugn och diskret stamkultur.

Men när en konflikt uppstår så är Taurerna obevekliga motståndare som kommer att använda varje uns styrka för att krossa sina fiender under sina hovar. Med Cairne Bloodhof som ledare allierade sig taurerna med Orcerna under Bunring Legions invasion. De två raserna har sedan dess varit starka allierade. Liksom orcerna så kämpar taurerna för att bevara deras känsla för traditioner och ädla identitet.

- Races: Taurens -