World of Warcraft Logo

Tank vs tankadin

En jämförelse mellan Warrior och Paladin som tank

Health Points: En obuffad och naken level 70 paladin har ungefär 1200 HP mindre än en warrior. Om vi lägger till talents och olika värden på stamina i tier-seten, ökar oftast skillnaden. En warrior med likvärdigt gear som en paladin har ungefär 2000-3000 fler HP.

Mitigation: Både en paladin och en warrior kan få +5% parry från talents. De kan också få +30% Block Value (warrior genom talkents och paladinen genom ett libram (ger egentligen 5.33%). Armor är ungefär densamma och båda kan få 10% extra armor genom talents. Genom Defensive Stance kan warriorn få 10% mindre erhållen skada och en talent ger ytterligare 6% mindre skada från spells. Paladins får 6% reducering på alla inkommande attacker genom talents och 4% extra mot spells. De får även en 30% skadereducering om deras HP är under 35% (vid 18000 HP är det ungefär 6300 HP så man kan se det som en slags mini-Shield Wall och räddar paladinen i vissa fall från att dö).

Threat: Den sorts threat som en warrior gör är mest baserad aktiva skills såsom Sunder Armor, Shield Slam, Revenge, Devastate och Heroic Strike. Eftersom dessa färdigheter kostar rage behöver warriorn ta skada för att kunna använda dessa. Både Devastate och Revenge är kopplade till warriorns Attack Power och ett högre värde ger mer threat. Shield Slam är på samma sätt kopplad till warriorns Block Value.

En paladin förlitar sig på en annan typ av aggro. Större delen är passiv – den ökar i samma takt som Consecration tickar, på attacks med vapnet medans Seal of Rightneousness/Blood är aktiva och även från Holy Shield. Var 10:e sekund kan dock paladinen använda sig av Judgement (8 sekunder för improved) för extra aggro. Paladinens threat är kopplad till spelldamage.

Om något går fel”-knappar: Warriorn har två panikknappar – Shield Wall och Last Stand. Den senare kan ses som en gratis potion medans Shield Wall är en livräddare i olyckliga situationer eller att den används för att underlätta för healers. Paladins har 2 långa cooldowns men bara en är en panikknapp – Lay on Hands. Den är mycket mer efftektiv än Last Stand (och även Shield Wall i vissa situationer) eftersom det är en 100% heal. Lay on Hands har dock en cooldown på 60 minuter vilket medför att det är svårt att spamma den. Avenging Wrath är den andra cooldownen och den ökar all skada som paladinen gör med 30%. Eftersom all aggro genereras av gjord skada plus aggron från Righteous Fury ökar threatgenereringen med ungefär 60-70% för de 20 sekunder som den är uppe.

Boss tanking: De två klasserna baseras på olika teorier. En warrior har hög HP, bra avoidance och Shield Block för +75% block mot 2 attacker var 5:e sekund. Detta betyder att en boss som har en attack speed på 2.0 eller snabbare kan hinna få in en crushing på warriorn. Detta är dock inget problem – warriorn är byggd för att överleva det. En warrior måste även motta attacks för att få rage och därmed möjlighet att bygga mer aggro. Paladiner är annorlunda. Tillsammans med sina Judgements, swings och Consecration har de Holy Shield. Eftersom det endast lägger till 30% block (35.33% med ett libram) betyder det att en paladin måste ha minst 68% basmitigation för att reducera risken för crushings till 4%. Holy Shield är mycket effektivare än Shield Block eftersom den räcker i 10 sekunder och blockar 8 attacks. Bossen måste alltså ha en attack speed på 1.3 för att kunna få in en crushing på paladinen. Detta är förmodligen gjort för att balansera bristen på HP. Paladiner ska helt enkelt inte blir crushed och vanligtvis blir de inte det heller. Dessutom spenderar de mana för att generera aggo och mana återfås genom heals – vilket betyder att de måste ta skada för att återfå mana och därigenom kunna generera mer aggro. Detta medför att mana är detsamma som rage för en warrior med skillnaden att mana startar på 100% och inte på 0%. Sist men inte minst, Holy Shield genererar aggro för sin skada +35% (+90% threat med Righteous Fury) vilket betyder att en paladin med 0 spelldamage genererar 477 threat varje sekund den mottar en attack. Eftersom idén med paladinen är att den ska blockera varje attck är det härifrån den mesta aggron kommer.

Nu överför vi detta till en långsamt och hårtslående boss (till exempel Magtheridon) och finner att warriorn är överlägsen att tanka honom tack vare högre HP. Snabbslående bossar, såsom Prince Malchezaar, Leotheras the Blind, High King Maulgar (i phase 2) och även Morogrim Tidewalker, tankas bäst av en paladin tack vare sin förmåga att vara immuna mot crushing blows. De genererar dessutom ofantliga mängder threat på kort tid. Skulle snabb aggro behövas på andra bossar använder paladinen Avenging Shield för att snabbt bygga threat.

Trash tanking: Threat generation på enstaka mobs är ungefär samma för warriors och paladins men när det handlar om att tanka många mobs är paladinen överlägsen. Enklaste sättet att ta hand om murlocs på Morogrim Tidewalker är att använda en paladin som tank på dessa och när denne fått tillräckligt med aggro släpper man loss AOE på mobsen. Å andra sidan suger verkligen paladiner på att skapa aggro på casters eftersom de inte blir slagna och Holy Shield kan därmed inte aktiveras. Visst kan paladinen använda andra skills men warriorn kommer alltid att vara överlägsen här.

Användbarhet i raids: Denna punkt handlar inte om hur en warrior eller en paladin kan underlätta för raiden, utan istället jämförelsen mellan ännu en warrior eller en tankadin. En warrior har egentligen bara sina shouts för gruppen denne är i. Visst har warriorn Thunder Clap och Demoralizing Shout som påverkar mobs men detta kan lika gärna main tank eller en dps-warrior använda. En tankadin har en aura (vanligtvis Devotion för +1200 armor eller +70 Fire/Frost/Shadow Resistance), en Blessing of Protection om någon gör för mycket aggro, en Divine Intervention om man wipar och en extra bless för raiden. Paladinen kan även använda två buffs – Judgement of Wisdom (för manaregenerering) och Judgement of Light (för att rogues ska kunna självheala). Att ha en tankadin eller ännu en warrior är således detsamma ifall det redan är tre paladins i raiden men tankadinen bidrar med mer ifall det endast är två.

Besökarnas artiklar: Tank Vs Tankadin