World of Warcraft Logo

Priest

Information, egenskaper och färdigheter för Priests

Shadow Priest Ballerina Nannis - Medlem i guilden Swedish Divison
Shadow Priest

Priests är mästare på att hela, skydda och att återställa sina sårade kamrater, skydda dem med magiska sköldar i strid och återuppliva de som stupat. Deras arsenal av skyddande samt egenskapsförhöjande trollformler som används till hjälp för sina allierade är inte nog - priests kan även använda fruktansvärd och kraftig magi mot sina fiender genom att använda sig av trollformler i kategorin Shadow eller Holy. Priests är skiftande till sin karaktär och en mäktig klass som fyller ett stort behov i vilken grupp som helst och kan ansvara för flera områden inom en grupp.

Besökarnas artiklar: Tank Vs Tankadin