WoW Forum Enter

Night Elf

Night Elves : Information Och Egenskaper

Night Elves fakta

Nattalver, är mycket tillbakadragna och var den första rasen som vaknade upp i World of Warcraft. Dessa skugglika, odödliga var de första att studera magi och släppa den lös runt om i världen nästan tiotusen år före Warcraft I. nattalvernas våghalsiga användning av magi var orsaken till att The Burning Legion anlände till världen vilket ledde till ett katastrofalt krig mellan de två titaniska raserna. Nattalverna klarade just så pass att tvinga iväg legionen från världen men deras hemland blev ödelagt och förvandlat till ett landskap som till stor del dränktes av havet.

Alldeles tills nyligen har Night Elves valt att hålla sig undan från resten av världen genom att förbli gömda på toppen av deras heliga berg Hyjal i flera årtusenden, men The Burning Legions invasion tvingade ut nattalverna ur deras sömn. De har på nytt fått intresse i att bestämma över maktordningen i världen och för första gången har de allierat sig med andra raser för att försäkra sig om att Azeroth överlever. Night Elves är typiskt hedervärda och rättvisa men de är väldigt misstroende mot de "lägre raserna" i världen. De är nattvarelser av naturen vars dunkla krafter ofta frambringar samma misstro som den de själva hyser mot sina dödliga grannar.

Fördelar / bonuspoäng för Night Elves

Shadow Meld
Aktiv egenskap
- Aktivera när du är stillastående eller inte strider för att smälta in i miljön och bli osynligt.
- Varar tills du väljer att avbryta.
- Ingen Cooldown

Quickness
Passiv egenskap
- Chansen att lyckas med Dodge ökar med 1%.

Wisp Spirit
Passiv egenskap
- Bli förvandlad till en Wisp som rör sig med 50% extra hastighet när du dör. (25% snabbare än ett vanligt spöke).

Nature Resistance
Passiv egenskap
- Alla Night Elves har +10 i Nature Resistance

Övrig Information
Startplats: Teldrassil
Hemstad: Darnassus
Mount: Night Sabre
Klasser: Druid, Hunter, Priest, Rogue, Warrior

- Races: Night Elves -