World of Warcraft Logo

Mining

Finn Ädla Metaller Med Mining Som Profession

Mining är ett Profession som används för att samla material till till Blacksmithing eller Engineering. Du är dock inte beroende av dessa professions för att bli en miner då du även kan använda detta yrke för att samla resurser för att sedan samla dessa till blacksmiths eller engineers. Du kommer att finna mineralådror vart du än färdas i världen vilket gör detta till ett bra yrke att tjäna pengar på. De flesta spelare väljer dock att kombinera mining med blacksmithing eller mining med engineering.

Så blir du en miner

Först måste du finna tränaren som lär ut mining. Efter att du har lärt dig grunläggande mining öppnar du upp din Abilities book (tryck "p") och leta efter ikonen "find minerals" (finn mineraler) som har lagts till dina Abilities. Den här ikonen kommer att användas för att hitta mineralådror. Klicka på ikonen och dra den till en av raderna på din Action Bar för att enkelt ha den till hands.

Nu kommer du att behöva köpa en Mining Pick. De säljs vanligen av en "Trade Merchant" eller någon annan Merchant i närheten av tränaren för mining.

Så finner du mineralådror

Nu ska du börja med att leta upp mineralådror. Tryck på din "Find Minerals"-ikon (eller tryck på den tangent som du eventuellt har kopplat denna) så kommer stråk med mineraler att visas på Mini Mappen när du är nära dem. Mineralådror finnas oftast att hitta nära Quest-områden och inuti gruvor som oftast finns i anslutning till bergsområden. Det är upp till dig att upptäcka bra mining-områden.

Ha alltid "Find Minerals" aktiv så att du upptäcker när det finns mineraler i närheten.

Besökarnas artiklar: Tank Vs Tankadin