WoW Forum Enter

Dwarf / Dwarves

Dvärgar och deras egenskaper i World of Warcraft

Dwarves fakta

Dvärgarna i Iron Forge är en gammal och robust humanoid ras som lever nedanför de snötäckta bergen i Khaz Modan. Dvärgarna har alltid varit trogna allierade till människor och de njuter av blotta tanken på att få deltaga i stora slag och att höra sagor och berättelser om tidigare utspelade bataljer. I tiden som gick lämnade dvärgarna sällan säkerheten i sina fort i bergen, men när kriget till slut bröt ut så stod de upp för att försvara sina vänner och allierade med oöverträffbart mod och tapperhet.

På grund av en nyligen gjord upptäckt som avslöjade fragment av sin forntida härstamning har dvärgarna genomgått en anmärkningsvärd förändring. Upptäckten övertygade dvärgarna om att de mäktiga titanerna skapade dem ur sten när världen fortfarande var ung. Nu är de övertygade om att det är deras öde att söka efter fler tecken och bevis på sitt arv över hela världen och att återupptäcka titanernas gömda gåva. Fram tills nu har dvärgarna sänt ut sina prospektorer till alla delar av världen i förhoppning om att få mer insikt i sitt dolda förflutna. Detta har lett till att dvärgarna har utgrävningsplatser som är utspridda över hela den kända världen, där några fungerar som utposter och andra som potentiella jaktmarker hos dem som är fiender till den dvärgiska rasen.

Fördelar/Bonus-poäng för dwarves

Stoneform
Aktiv egenskap
Dvärgarna kan anta stoneform, på svenska stenform, som ger immunitet mot Bleed, Poison och Disease-effekter.

Gun Specialization
Passiv egenskap
Dvärgar har +5 poäng i att använda kulvapen.

Frost Resistance
Passiv egenskap
Alla dvärgar har +10 poäng i att uthärda kyla.

Treasure Finding
Passiv egenskap
Aktivera denna egenskap för att se skattkistor på minikartan. Egenskaper räcker tills du väljer att stänga av den. Ingen Cooldown.

Övrig information

Startplats: Dun Morogh
Hemstad: Ironforge
Riddjur: Bock
Klasser: Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior

- Race: Dwarves -