WoW Forum Enter

Druid

Druider: Information - Egenskaper - Färdigheter

Druids fakta

Druiderna är världens förvaltare och naturens mästare med en bred uppsättning av förmågor. De är mäktiga helare som klarar av att råda bot på olika sorters gifter och att återuppliva sina kamrater som stupat i strid. Druider kommenderar också naturens vrede och kan använda sig av explosiva urladdningar av energi över långa avstånd, tillkalla svärmar av insekter eller snärja sina fiender i rötter som dyker upp ur jorden. Druider kan också anta andra skepnad till en gigantisk björn, katt och till och med ett sjölejon som ger extra krafter för strid eller resor. Druiden är en karaktär som kan användas till många olika spelstilar och är kapabel att ställa upp för vilken uppgift det än må vara.

En druid som inte bytt skepnad är en Caster som kan slåss med antingen magiska formler eller vapen. I Bear-Form förvandlas druiden till en Warrior med Rage medan han i Cat-Form antar en rogues egenskaper som innefattar Stealth och Energy. Druiden kan även förvandla sig till två andra djurformer. Med sin förmåga att hela sig själv och andra karaktärer i sin grupp kan druiden också ta på sig rollen som Priest. En druid är inte lika duktig på sina helande förmågor som en priest är då han saknar formlerna Power Word: Shield och Resurrection men är i övrigt en väldigt kapabel helare.

- Classes: Druids -