WoW Forum Enter

Blood Elf / Blood Elves

Blood Elves och deras egenskaper i World of Warcraft

Blood Elves fakta

I nästan sjutusen år förfogade de högt stående alverna över ett skinande magiskt kungarike djupt inne i skogarna i norra Lordaeron. Men för fem år sedan invaderade de odöda Scourge Quel'Thalas och drev alverna till randen av utrotning. Ledda av den onde kunden Arthas, förstörde Scourge den mystiska solbrunnen (eng. Sunwell) och bröt på så sätt alvernas länk och källa till deras mystiska krafter. Även om ärren efter konflikten är tydliga så har de kvarvarande alverna gått samman och tagit tillbaka en stor del av sitt hemland. De kallar sig numera Blood Elves, på svenska blodalver, och är fast beslutna om att återfå de väldiga krafter de en gång besatt. Inspirerade av prins Kael'thas Sunstriders ledarskap söker numera blodalverna efter nya källor för magi och utvägar för att försvara sitt land mot de aldrig döende fasorna: Scourge.

Fördelar / bonuspoäng för Blood Elves

Arcane Affinity
Passiv egenskap

Arcane Torrent
(Endast Hunters, Paladins, Mages, Priests, och Warlocks.)
Aktiv egenskap
- Förhindrar alla fiender inom 8 yards att kasta Spells för 2 sekunder. Du får även tillbaka 5 +1/level Mana för varje Mana Tap som påverkar dig för tillfället.

Arcane Torrent
(Endast Rogues)
Aktiv egenskap
Förhindrar alla fiender inom 8 yards att kasta spells för 2 sekunder. Du får även tillbaka 10 Energy för varje Mana Tap som påverkar dig för tillfället.

Magic Resistance
Passiv egenskap
+5 på alla Resistances.

Mana Tap
Aktiv egenskap
- Minskar målets Mana med 51 och laddar dig med Arcane Energy i 10 minuter. Den här effekten Stackar
upp till 3 gånger. Den mana som tas är 50 +1/level, når 30 yards och är Instant.

Övrig Information
Startplats: Eversong Forest
Hemstad: Silvermoon City
Mount: Hawkstrider
Klasser: Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Mage, Warlock

- Races: Blood elves -